Fri frakt på alla ordrar över 700 kr

Ultrarent vatten – Kolloidalt silver

Kolloidalt Silver är en vattendesinfektionsprodukt som effektivt dödar bakterier, svampar, virus och encelliga protozoer av typen amöbor och plasmodium.

EKS – Elektrokolloidalt Silver är en produkt som är klassad som en vattendesinfektionsprodukt med styrkan 10 ppm, motsvarande 100 mikrogram silver per 10 ml produkt. Att något befinner sig i kolloidal form betyder att det är finfördelat i mikroskopiska fritt svävande partiklar vars elektriska laddning gör att partiklarna konstant stöter bort varandra. Partiklarna är så små att det ryms flera miljarder silverpartiklar i en ask med storleken en gånger en millimeter. EKS består till ca 70% av silverjoner och resten silver i partikelform. EKS bör förvaras i flaskor som är tillverkade av PET-plast (UV-skyddande) samt dunkar av HDPE-plast. Alltså ej i glas, vilket binder till sig silverjoner och effekten kan därför minska avsevärt i produkten.

EKS är godkänt för vattenrening och lyder under KEMI – Kemikalieinspektionen.

Vetenskapen vet att det är silverjonen som har antimikrobiella egenskaper. Produkten är identisk med den kosttillskottsklassade produkt sålts under många år. Anledningen till att EKS klassat om är den att EU ställt orimliga krav för att få behålla en kosttillskottklassning av produkten. Man har till en början krävt att produkten ska genomgå motsvarande en läkemedelsstudiefas ett där man tittar på hur mycket silver som tas upp av kroppen. Kostnaden för denna studie ligger i storleksordningen på 1 miljon kronor och är bara en del av allt som EU vill att produkten ska genomgå. Alltså togs beslutet att klassa om produkten till en vattenreningsprodukt.

Det har länge funnits silverbaserade vattenreningsprodukter på marknaden. De flesta bygger på silvernitrat som man häller i färskvattentanken på fritidsbåtar. Större fartyg har ofta en silverjonbaserad vattendesinfektionsutrustning som renar allt vatten på fartyget. Till och med NASA har försett sina rymdfärjor med silverjonreningssystem. Dessa hjälper astronauterna återcirkulera allt vatten ombord på rymdfärjan. Silver i vattenreningssammanhang är alltså väl etablerat och säkert. De silvermängder som behövs med en EKS-produkt av hög kvalitet är avsevärt mycket mindre än med silvernitratbaserade produkter.

Produkten sorterar numera under Kemikalieinspektionen. EG Nummer: EG 231-131-3, CAS 7440-22-4.

I Sverige såldes EKS som ett kosttillskott. Numera är produkten på grund av de nya EU-reglerna, registrerat som ett vattendesinfektionsmedel. Produkten dödar effektivt svampar, virus, bakterier och de flesta former av encelliga parasiter av typen amöbor och protozoer. Det finns studier på produktens effekt på bland annat MRSA, dvs Methicillin Resistenta Stafylokocker. MRSA-bakterierna dör inom 10 minuter då de kommit i kontakt med EKS. MRSA beräknas döda kring 50 000 människor i Europa varje år.

Studier gjorda ur säkerhets- och effektsynpunkt:

 1. Studie på mänsklig lungvävnad
 2. Studie på MRSA – multiresistenta stafylokocker
 3. Studie på förmågan att döda heterotrofa och koliforma bakterier
  Redan 2002 gjordes en studie om dess förmåga att döda såväl heterotrofa som koliforma bakterier i buteljerat dricksvatten. Resultatet från studien visade att det inte fanns några som helst mätbara halter av bakterier i vattnet.
 4. Studie på förmågan att döda virus
  I en nylig studie gjord visar virusdödande förmåga, så ser man att produkten har en mycket god avdödande effekt på MS2 virus. MS2 är en bakteriofag med diameter 27-34 nm som används i olika studiesammanhang när man vill se effekt på virus. Wikipedia har en artikel om MS2 – läs den här.

Dosering

Blanda två teskedar EKS per liter dricksvatten du vill desinficera. Skaka om och låt stå 15 minuter. Vattnet är sedan klart att drickas. Anledningen till att man väntar 15 minuter är för att ge silverjonerna den tid de behöver för att utföra sitt arbete. Vattnet håller sig sedan bakteriefritt i 6 månader eller längre.

Vi har 2 storlekar på förpackningar med kolloidalt silver – 1 liter i flaska, samt 5 liter i dunk. Se webbshopen

EKS är framställt med moderna elektrokolloidala produktionsmetoder. Råvarorna är avjoniserat vatten och 99,99 procent rent silver. Hög kvalitet av EKS håller en styrka av 10 ppm +/- 1 ppm. Det motsvarar 10 mg silver per liter produkt. Hållbarheten är garanterad till 3 år men håller i regel många år även efter sista förbrukningsdag passerat.

ÄR DET FYSISKT MÖJLIGT ATT BLI BLÅ/GRÅ AV ELEKTROKOLLOIDALT SILVER?

EKS, elektrokolloidalt silver (Kolloidalt silver där man inte använder kemiska blandningar för att utvinna/extrahera silverjoner) är en vätska som ser ut som och smakar som vatten – och består nästan bara av rent vatten. Medlet har använts sedan länge i olika delar av världen för att bemästra infektioner och sjukdomar av olika slag.

I dag används detta ”silvervatten” av tiotusentals människor i Sverige, och till exempel i USA kan användarna räknas i miljoner – och så vitt vi vet har inte ett enda dödsfall eller någon allvarlig skada rapporterats. Det cirkulerar ändå i olika forum på Internet berättelser om enstaka fall, där någon drabbats av argyri (permanent blå- eller gråfärgning av huden).

Livsmedelsverket hör till dem som ogenerat sprider sådana skrönor. I själva verket handlar det då om helt andra produkter än det elektrokolloidala silver som vi säljer. Vårt EKS har en koncentration om 10 ppm (10 miljondelar) och består alltså av 99,999 % ultrarent vatten och 0,001 % silver. Med andra ord är denna vätska sannolikt betydligt renare än det vatten du får ur kranen hemma i köket.

De som drabbats av argyri har använt helt andra silverprodukter, ibland egentillverkat kolloidalt silver med kanske hundrafalt högre silverkoncentration och/eller större partiklar, eller kemiskt framställda silversalter. Det senare kan innebära att partiklarna fastnar i kroppens vävnader och där fungerar nästan som en fotografisk film, där alltså ljuset gör att silversalterna sedan reduceras till metalliskt silver och åstadkommer blåfärgning av huden.

Det finns mindre än en handfull argyrifall från senare tid. Tre stycken kända – av kanske 20 miljoner användare i världen! Dessa är orsakade av att man framställt egentillverkade produkter, ofta med salt i. Då har man tillverkat silversaltet SILVERKLORID – en silverförening som består av väldigt stora partiklar. När man sedan konsumerat flera hundra gånger mer än rekommenderat av detta – så kan man efter många år ha utvecklat en blå eller grå ton i huden.

Så svaret är ett tydligt och klart ”-NEJ, DU KAN INTE BLI BLÅ ELLER GRÅ I HUDEN AV ELEKTROKOLLOIDALT SILVER MED EN STYRKA PÅ 10 PPM.”

VAD BETYDER ORDET KOLLOID?

Ett ämne som är finfördelat i ett annat (ofta någon form av vätska) ingår i ett system som kallas för en kolloid. Detta finfördelade ämnets partiklar har en storlek på mellan en nanometer, nm, och en mikrometer, µm.

I en kolloidal lösning är det lösta ämnet egentligen inte löst i lösningsmedlet utan består bara av uppslammade partiklar. Men partiklarna är så små att de aldrig faller till botten eftersom de ständigt hålls flytande genom kollisioner med lösningsmedlets molekyler, detta genom van der Waalskrafter med flera fenomen.

Mjölk t. ex. är en typisk kolloidal lösning. Oavsett hur länge ett glas mjölk står på bordet kommer fettet aldrig att falla ned på botten och lägga sig som ett skikt.

Kolloidala system, så kallade dispersioner, består av två faser där man skiljer mellan det ämne som bildar kolloiden och det ämne som är dispergeringsmedlet. I din vardag hittar du många exempel på kolloidala system. Mjölk är fettdroppar i vatten, majonnäs är vattendroppar i olja, vispgrädde är luftbubblor i mjölkfett, hudkräm är fettdroppar i vatten osv. 

Ofta använder man orden ”kontinuerlig” fas för lösningsmedlet och dispers fas för ämnet som bildar en kolloid. Det är relativt lätt att skilja mellan lösningar och kolloidala system. Lys med en ficklampa eller laser genom blandningen – om ljusstrålen syns innehåller den partiklar som är tillräckligt stora att sprida ljus – dvs kolloider. I en lösning är partiklarna så små att ljuset inte sprids.

I de EKS, Elektrokolloidala silver, som vi säljer, svävar silverjoner och silvernanopartiklar i ultrarent vatten. Silverjonerna är positivt laddade och stöter bort varandra och detta gör då att de aldrig är stilla eller faller ned på botten av flaskan.

ULTRARENT VATTEN

I de EKS som vi säljer medverkar vi till att utvecklingen hela tiden går framåt och ofta leder vi den.

Maskinparken bör bland annat bestå av filtreringssystem som är det mest avancerade man kan uppbringa. Vattens renhet, eller rättare sagt konduktivitet – mäts i enheten mikroSiemens och ligger vattnet på ca 0,1–0,3 mikroSiemens så är det okej men inte exceptionellt. Helst ska vattnet ligga på låga 0,055 mikroSiemens. Rent fysiskt är det inte möjligt att nå lägre, det går alltså inte att få till renare vatten än det som används i de EKS vi säljer.

Man skiljer även på att rena och desinficera vatten. Att rena vatten är att ta bort orenheter i form av smutspartiklar, lösta mineraler, hormoner och mediciner. Dessa orenheter är något som tyvärr är vanligt förekommande i vanligt kranvatten och man bör därför med försiktighet dricka det som vi en gång tog för givet – att dricka friskt och rent vatten i vårt avlånga land. Den tiden är förbi.

Att desinficera är att man genom att tillföra till exempel elektrokolloidalt silver avdödar virus, bakterier, svampar och encelliga parasiter. Genom desinficering kan man alltså inte ta bort eller filtrera fysiska partiklar och orenheter som nämndes ovan. Däremot blir man av med sjukdomsalstrande mikroorganismer som kan påverka våra kroppar negativt.

Använder du de elektrokolloidala silver vi säljer så kan du med säkerhet veta att renheten i vattnet som används i tillverkningen är optimal, samt att du effektivt kan eliminera virus, bakterier, svampar och encelliga parasiter med liten dosering.

* Som kuriosa, en artikel i en tidning (Metro) för några år sedan:

Miljöchefen varnar sina barn för vattnet

Dricker du kranvatten? Då dricker du också hjärtmedicin och smärtstillande från avloppsvatten. Reningsverken kan inte ta bort läkemedlen och de går direkt ut i stockholmarnas dricksvatten.

– Alla får i sig det här hela livet. Det går inte att veta vad det får för effekter, men om vi väntar och upptäcker att det ger problem är det för sent. Det är dags att göra något nu, säger Åke Wennmalm, miljödirektör vid Stockholms läns landsting.

Läkemedlen är dels nedspolade, dels från dem som äter och kissar ut dem. Åke Wennmalm tycker att det är konstigt att vatten tas från en dumpningsplats för avloppsvatten.

– Om du hade en dricksvattenbrunn så skulle du ju inte kissa i den. Det är ungefär lika många, två miljoner, som kissar i Mälaren som dricker ur den.

Den som dricker vattnet kommer inte att känna av läkemedlens effekter eftersom det är väldigt små doser.

– Men när vi hittar läkemedel i vattnet lär det finnas andra kemikalier, som kan ge utvecklingsskador på foster. 

Vattnet kan renas bättre med andra tekniker, men blir också lite dyrare.

Kolloidalt Silver

Efter många års erfarenhet kring Elektrokolloidalt Silver har vi nu bestämt att ta in detta i vårt sortiment. I Sverige har vi tillverkare som med allvar visar att man kan detta med tekniken, kvalitet samt renheten i både vattnet och de silver som används i själva produktionen.

Ion Silver som är marknadsledande där jag var anställd i 4,5 år som Affärsutvecklare och Marknadsansvarig säkrar upp sin kvalitet genom gedigna spårningssystem och maskinpark som är klassledande.

Studier/tester är gjorda på dess produkter och de uppvisar exeptionella resultat.

Ion Silver – IONOSIL

Volym: 1000 ml

Artikelnr: 10101000

EAN-kod: 7350010470052

Pris: 219:-

Volym: 5000 ml

Artikelnr: 10105000

EAN-kod: 7350010470069

Pris: 699:-

0
  0
  Din kundvagn
  Din kundvagn är tom